„Śmierć nie puka i nie pyta... Ona przychodzi nagle i wprowadza w nasze życie chaos, w którym ciężko się odnaleźć…” 

Nikt nigdy nie będzie wystarczająco przygotowany na odejście bliskiej osoby, dlatego poniżej przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, jak postępować:

* Gdy zgon nastąpił w domu:

- Należy niezwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego, który po oględzinach osoby zmarłej wyda kartę zgonu.

- Jeżeli zgon nastąpi  w niedzielę, święta lub w godzinach nocnych, należy powiadomić lekarza pogotowia pod numerem 999 lub 112. Ten również wystawi kartę zgonu.

- Skontaktować się z naszym Zakładem Pogrzebowym poprzez numer całodobowy: +48 788 18 18 13. Po przyjęciu zlecenia, nasi pracownicy przyjadą po osobę zmarłą i przewiozą ciało do chłodni.

* Gdy zgon nastąpił w szpitalu:

- Kartę zgonu wydaje lekarz.

- Skontaktować się z naszym Zakładem Pogrzebowym.

* Gdy zgon nastąpił w miejscu publicznym lub w wyniku wypadku:

- Jeśli zgon nastąpił w miejscu publicznym, w wyniku wypadku, to na wniosek prokuratora ciało osoby zmarłej przewożone jest do Zakładu Medycyny Sądowej.

Dokumenty niezbędne przy załatwianiu pogrzebu w Zakładzie Pogrzebowym:

  • karta zgonu wypisana przez lekarza,
  • akty zgonu,
  • ostatni odcinek emerytury lub renty / legitymacja emeryta rencisty.

Skąd wziąć środki na zorganizowanie pogrzebu?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie ubezpieczonej. Obecnie wynosi on 4000 zł (kwota ustalona w marcu 2011 roku). Dla wygody rodziny zmarłego formalności wiążące się ze zwrotem zasiłku mogą zostać załatwione przez zakład pogrzebowy. Wszystkie koszty związane z organizacją pogrzebu bierze na siebie zakład, na którego konto wypłacany jest zasiłek. Po odjęciu należności, różnica wypłacana jest rodzinie zmarłego, bądź osobie, która organizowała pogrzeb.

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza,
  • dowód osobisty osoby zmarłej.

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS, MSW, WBE, KRUS:

  • akt zgonu,
  • legitymacja ubezpieczonego,
  • faktura za usługę pogrzebową (wystawiana przez zakład pogrzebowy),
  • PESEL osoby zmarłej i członka rodziny, na którego będą wystawiane rachunki.