Nasza oferta :

1. Bezgotówkowa organizacja pogrzebów
2. Całodobowy transport (z mieszkań, hospicjów oraz domów opieki)
3. Dysponujemy chłodnią oraz kaplicą
4. Przygotowanie osoby zmarłej do pochówku (mycie, ubieranie)
5. Zapewniamy szeroki wybór trumien i urn
6. Tabliczki, klepsydry, krzyże
7. Kremacja
8. Organizacja ceremonii pogrzebowej różnych wyznań (zapewniamy mistrza ceremonii)
9. Muzyczna oprawa pogrzebów
10. Autokar
11. Kwiaty, wieńce, wiązanki - dostarczane bezpośrednio na ceremonię